Deer Music #2

24 iul. Deer Music #2

Regulament concurs Deer Music #2

 

Perioada concursului: 23 aprilie – 20 iulie 2020

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

Concursul „Deer Music #2” este organizat de de B.D.G Import SRL, iar toate obligatiile de natura fiscala sau de orice alta natura intra in sarcinile acestuia, cu sediul in Bucuresti, sector 2, strada Traian, nr 184-186, etaj 5, cont nr. RO07CITI0000000799020009 deschis la CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN, sucursala Romania, Nr.Ord.Registrul Comertului: J40/6087/2003, cui 15413099, atribut fiscal: RO, reprezentata legal de Petru Berciu, in calitate de Administrator, denumit in continuare Organizator/Operator,

 

prin intermediul

PROPAGANDA CREATIVE SERVICES SRL, cu sediul in Bucureşti, str. Caimatei, nr 10, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2617/2010, Cod Unic de Inregistare 26640798, Cod de Inregistrare Fiscala RO26640798, cont IBAN:  RO31 BACX 0000 0013 0972 8000 deschis la UNICREDIT BANK Suc. Rosetti, reprezentata legal prin Dl. Administrator Nicolae Adrian TULUCA, in calitate de co-organizator si Procesator/Imputernicit

 

Si prin intermediul partenerului Radio Guerrilla SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Calea Mosilor, Nr. 213, Bl. 21A, Sc. 1,Et. 2, Ap. 20, Camera 1, inregistrata la Registrul Comertului Municipiului Bucuresti sub nr.J40/12530/2015, avand ClF Ro35721447, cont bancar in lei nr. IBAN:RO53BTRLRONCRT0337988801, deschis la Banca Transilvania – sucursala Pipera, reprezentata de Dl. Mihai Dobrovolschi – Administrator, detinator al licentei radio sub numele „Radio Guerilla”, in calitate de Partener Media/Imputernicit

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania se va derula conform regulilor din prezentul regulament, pe care participantii la aceasta Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare “Regulament Oficial”).

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA

 

Concursul se va desfasura la nivel national, pe durata a 4 luni, in trei etape, prin intermediul site-ului: jagermeister.ro/deermusic, in perioada: 23 aprilie – 20 iulie 2020 si cu sustinerea Radio Guerilla, atat online cat si offline, prin intermediul postului de radio.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/ resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 de ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual “Participant” si colectiv “Participanti”).
 2. Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, asociatiile, fundatiile, organizatiile non-profit sau orice alte forme de organizare similare, precum si angajatii Organizatorului, ai Imputernicitului ori ai altor parti implicate.
 3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

 

Concursul isi propune descoperirea unor noi talente din peisajul muzical romanesc, care nu au inca un contract semnat pentru lansarea de material discografic, adresandu-se trupelor de muzica ce nu au contract de reprezentare.

Concursul se va desfasura in 3 etape si va fi promovat pe pagina de internet: jagermeister.ro/deermusic.

In perioada 8-14 iulie, pe landing page-ul concursului, organizatorul va anunta perioada de inscriere si va publica prezentul regulament. Doritorii vor sti astfel cand si in ce conditii se pot inscrie la concurs, precum si criteriile pe baza carora se va desfasura concursul.

 

Etapa I

In perioada 23 aprilie – 6 mai, se va desfasura prima etapa a concursului, in care cei doritori a participa vor completa pe jagermeister.ro/deermusic un formular de inscriere si vor uploada o poza cu trupa si un demo audio-video care sa reprezinte cat mai bine stilul trupei. In perioada 7 – 8 mai va avea loc selectia a maximum 35 trupe prin jurizarea de catre Organizator si de catre partenerul Radio Guerilla. Din partea Radio Guerrilla va juriza dl. Bogdan Serban, iar din partea Organizatorului dna. Ruxandra Daescu.

Ponderea voturilor in aceasta etapa va fi urmatoarea: 50% Organizatorul, 50% partenerul media Radio Guerilla. In urma acestei sesiuni de vot vor fi alese maximum 35 trupe ce vor promova in etapa urmatoare.

 

Etapa II

Etapa a doua a concursului va consta in prezenta trupelor alese in etapa precedenta in 35 de emisiuni Nesemnații la Radio Guerilla. Emisiunile Nesemnații se vor desfasura in perioada 11 mai – 28 iunie 2020. Fiecare trupa va participa la cate o emisiune in care vor interpreta piese din repertoriul propriu.

Votul publicului in aceasta etapa va avea loc pe site, intr-un interval de 24 de ore de la inceperea live-ului, pentru a oferi sanse egale fiecarei trupe la votul publicului. Astfel, din momentul in care incepe live-ul, in dreptul prezentarii trupei pe site care este prezenta in acel live, va fi activat butonul „voteaza”. Acest buton va fi activ timp de 24 de ore. La trecerea celor 24 de ore, butonul va fi inactivat. Voturile publicului in aceasta etapa vor fi luate in calcul la ponderarea voturilor totale din etapa III.

 

Etapa III

Etapa a treia a concursului va consta in votarea si desemnarea a 12 trupe finaliste. In perioada 29 iunie – 5 iulie 2020, va avea loc jurizarea de catre Organizator si de catre partenerul Radio Guerilla. Din partea Radio Guerrilla va juriza dl. Bogdan Serban, iar din partea Organizatorului dna. Ruxandra Daescu.

Ponderea voturilor in aceasta etapa va fi urmatoarea: 34% Organizatorul, 33% partenerul media Radio Guerilla, 33% votul publicului din etapa II. In urma acestei sesiuni de vot vor fi alese 12 trupe finaliste.

Din cele 12 trupe finaliste vor fi alese 3 trupe castigatoare ce vor lua parte la un concert live Deer Music #2, ce va fi organizat de Jagermeister si Radio Guerilla in luna iulie 2020 (data va fi stabilita sau modificata in functie de disponibilitatea locatiei pentru concert si va fi anuntata in avans). Modalitatea de alegere a trupelor castigatoare pentru concertul live si a premiilor detaliate in sectiunea 6 va fi anuntata ulterior.

In functie de derularea evenimentelor publice, concertul poate fi organizat in anumite conditii diferite de cele normale sau poate fi modificat organizatoric pentru a respecta normele legale in vigoare la acea data, inclusiv stabilirea unei alte date de desfasurare.

 

 

SECTIUNEA 6. PREMII

 

Pentru fiecare etapa de participare, concurentii vor beneficia de o expunere online si offline, ale caror costuri logistice vor fi suportate de organizator si nu pot fi estimate complet in acest moment. Organizatorul isi rezerva dreptul de a publica estimari ale acestor costuri atunci cand aceste costuri devin finale.

Prezenta in etapele superioare ale competitiei vor oferi sansa trupelor de a-si acoperi costuri de organizare, promovare si awareness, costuri pe care Organizatorul le va suporta si pentru care Organizatorul isi rezerva dreptul de a publica estimari atunci cand aceste costuri devin finale.

Cele trei trupe castigatoare vor primi fiecare drept premii din partea Organizatorului ore de studio pentru inregistrarea unui EP de 3 piese, premiu ce are o valoare de 1.500 euro + TVA si un voucher de accessorii muzicale in valoare de 1.000 euro + TVA.

Valoarea totala a premiilor este de 7.500 euro + TVA.

 

 

 

SECTIUNEA 7. CONDITII DE ELIGIBILITATE SI RASPUNDEREA.

 

 1. La data lansarii concursului, toti membrii trupelor participante trebuie sa aiba varsta de 18 ani impliniti.
 2. Toate trupele participante trebuie sa fi fost intrate intr-o forma de asociere/organizare in ultimii 10 ani calendaristici (2010-2020) sub un gen muzical. Prin forma de asociere/organizare se intelege prima intrunire in formula completa si sub o denumire, prima iesire publica sau anuntare a formei de asociere a trupei. Schimbarea de componenta si/sau a genului muzical in care se incadreaza poate fi considerata ca o noua/prima intrunire/asociere daca componenta trupei s-a schimbat in proportie de peste 50%, iar genul muzical abordat poate fi catalogat/incadrat intr-o categorie diferita, prin raportare la genurile muzicale cunoscute si definite in spatiul public.
 3. Participantii trebuie sa fie rezidenti legali ai Romaniei sau ai altui stat din Uniunea Europeana, sa aiba dreptul de a munci neconditionat pe teritorul tarii, pe toata durata estimata a concursului, asa cum este ea anuntata la Sectiunea 3, cat si ulterior, in functie de programul de promovare pe care Organizatorul doreste sa il ofere trupelor participante castigatoare.
 4. In eventualitatea in care trupele participante in etapa I vor fi alese pentru a trece in etapa II, aceste trupe trebuie sa demonstreze intr-o masura rezonabila sau prin intermediul unor declaratii pe propria raspundere ca nu au niciun aranjament contractual care incalca termenii si conditiile de participare si/sau care i-ar impiedica sa participe la concurs, ori sa respecte cerintele Organizatorului referitoare la participarea la concurs. Aceste cerinte includ, dar nu sunt limitate, la contracte exclusive de lansare material discografic, contracte de reprezentare sau promovare exclusive, contracte de aparitii in concerte si contracte exclusive de management.
 5. In eventualitatea in care o trupa are un contract de reprezentare semnat inainte de lansarea acestui concurs, dar care nu este exclusiv, trupa trebuie sa prezinte acordul celeilalte parti din contract de suspendare a acestuia, pe toata perioada derularii concursului, inclusiv ulterior, conform cerintelor Organizatorului acestui regulament sau celor pentru etapele ulterioare, astfel incat sa nu perturbe Organizatorul in derularea concursului.
 6. Toti participantii trebuie sa nu detina functii publice sau care implica aparitii oficiale in demnitati publice, pe toata durata concursului, cat si ulterior, pe perioada necesara Organizatorului de promovare a concursului si trupelor castigatoare. Pentru conformitate, se considera o perioada de 1 an de la incheierea ultimei etape a concursului in care participantii trebuie sa respecte aceasta regula.
 7. Inca de la intrarea in concurs participantii si rudele acestora de gradul I si II nu pot detine vreo functie sau reprezentare in entitatile prezentate la sectiunea I.
 8. Toti participantii sunt obligati sa completeze orice formulare sau documente furnizate de Organizator cu datele reale si complete, urmand a furniza orice documente necesare pentru dovedirea identitatii si statutului.
 9. In orice situatie, este la latitudinea organizatorului de a aprecia eligibilitatea participarii si respectarii conditiilor de participare din prezentul regulament.
 10. Toate trupele participante vor trebui sa se inscrie sub o denumire unica, prin urmare este responsabilitatea acestora de a furniza un nume la inscriere, care nu incalca niciun drept de proprietate intelectuala, nu contin injurii, expresii si/sau afirmatii jignitoare, discriminatorii, contrare bunelor moravuri si/sau ordinii publice, cu tenta obscena, sau care sunt susceptibile de a fi preluate din alte surse. Aceasta conditie este valabila si pentru toate materialele audio, video, foto puse la dispozitie de participanti in momentul inscrierii.
 11. De asemenea, daca Organizatorul sau reprezentantii Imputernicitilor vor lua cunostinta (in orice mod) de orice frauda, inselaciune sau actiuni similare, referitoare la Concurs sau nu, sau de orice actiune si/sau act de omisiune care ar putea avea (in opinia Organizatorului, care va fi finala) un efect advers asupra concursului, Organizatorului, imaginii si integritatatii si/sau securitatii acestuia, Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice astfel de inscrieri si sa le elimine din Concurs.
 12. Toate inscrierile trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind drepturile de autor, iar trupele, prin inscriere, sunt de acord ca inregistrarile furnizate/puse la dispozitie la momentul inscrierii cat si cele ulterioare, pe parcursul derularii concursului, sa fie difuzate pe perioada concursului si 1 an dupa incheierea acestuia in orice medii (online, tv, radio, etc.) de catre Organizator, acordand acestuia drepturi nelimitate pentru folosire, difuzare, utilizare, modificare, etc., inclusiv dreptul de a inregistra si folosi orice evolutii sau interpretari de orice natura pe care trupele le vor avea pe parcursul derularii competitiei si ulterior, ca urmare a promovarii acordate de Organizator. Pentru clarificare, orice inregistrare, filmare, imagine, interpretare a trupelor, pe parcursul derularii concursului sau ulterior acestuia ca urmare a promovarii acordate de Organizator, sunt proprietatea Organizatorului si acesta are drepturi exclusive de a dispune de aceste inregistrari/filmari/imagini/interpretari, fara o limitare de timp; totodata Organizatorul permite Partenerului Media sa difuzeze in mediile gestionate de acesta din urma toate pozele si demo-urile trimise de participanti, in scopul indeplinirii obligatiilor asumate de Partenerul Media. Organizatorul poate acorda trupelor dreptul de a folosi aceste materiale pentru promovarea proprie, ulterior concursului, acest drept fiind la latitudinea Organizatorului si nefiind un drept subinteles.
 13. Participarea trupelor la concurs, prezenta acestora in concurs, cat si membrii familiilor trupelor, prietenii acestora (sau oricine acompaniaza trupele pe durata concursului) pot fi filmati/fotografiati sau inregistrati, iar participarea la concurs implica cunoasterea regulamentului, prin urmare orice participare la derularea concursului implica acordul acestor persoane pentru folosirea si publicarea inregistrarilor de orice fel si in orice mod de catre Organizator (imagine, sunet, video, audio, foto, radio, afis, etc.), fara plata vreunui beneficiu financiar sau de alta natura.
 14. Organizatorul nu va raspunde pentru orice problema tehnica sau defectiune ce poate aparea la momentul inscrierii, indiferent de sursa acesteia, care ar putea duce la inscrieri ce nu vor fi receptionate sau procesate.
 15. Participantii nu vor putea divulga, fara acordul organizatorului nicio informatie legata de concurs unei terte parti, indiferent de sursa acesteia, incluzand informatii primite de la Organizator sau partenerii acestuia sau informatii pe care le dobandeste despre acestia pe durata concursului.
 16. Participantii vor trebui sa dezvaluie Organizatorului orice fel de infractiuni comise, chiar daca pedeapsa primita pentru ele a fost suspendata. In cazul in care, pe durata concursului, participantii sunt cercetati pentru orice fel de infractiuni, acestia se obliga sa aduca la cunostinta Organizatorului de indata toate informatiile necesare.

 

SECTIUNEA 8. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

Prin inscrierea in Concursul „Nesemnatii” Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului
 2. Nume si prenume membri trupe
 3. Numar de contact pentru membrii trupelor
 4. Data nasterii
 5. Dreptul de resedinta sau dreptul de munca pe teritoriul UE.
 6. Scopul procesarii
 7. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Operator si imputerniciti pentru organizarea si desfasurarea concursului
 8. Promovarea si sprijinarea trupelor.
 9. Suportul logistic asigurat participantilor desemnati castigatori in orice etapa.
 10. Pentru anuntarea partenerilor care sprijina acest concurs pentru permiterea accesului si, uneori, pentru verificarea continutului furnizat sau pentru verificarea unor informatii furnizate de participanti.

 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

 

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta, pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba organizatorului in contextul desfasurarii concursului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare. Prelucrarea datelor este necesara pentru derularea concursului, respectarea cerintelor legale si a celor din regulamentul concursului, cat si pentru orice fel de activitate necesara respectarii prezentului regulament sau al obligatiilor ce deriva din organizarea si derularea concursului. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea organizatorilor de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a permite participarea.

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor Operatorului – PROPAGANDA CREATIVE SERVICES SRL si Radio Guerilla SRL,precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, sau partenerilor care sprijina Organizatorul in derularea competitiei.

Datele participantilor vor fi prelucrate atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale tuturor Participantilor vor fi stocate timp de 1 an de zile de la incheierea competitiei, iar cele ale participantilor in fazele superioare vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii similare.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

 

 1. a) dreptul la informare– potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
 2. b) dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
 3. c) dreptul de interventie asupra datelor – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
 4. d) dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui terţ, sau sa fie dezvaluite unor terţi intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
 5. e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
 6. f) dreptul de a se adresa justitiei – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
 7. g) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa: Bucuresti, sector 2, strada Traian, nr 184-186, etaj 5 in atentia Departamentului Marketing sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail office@bdg.ro.

 

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare (si oricarui subimputernicit sau tert, care proceseaza date si pe care Operatorul l-a aprobat). La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Concurs, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Concurs, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica aceasta politica oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze orice fel de impozite datorate pentru participantii la competitie in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit. In functie de evaluarea etapelor superioare de concurs, Organizatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari acestei sectiuni, in functie si de forma de organizare juridica a trupelor castigatoare, pe care le va face publice de indata pe pagina de internet a concursului, prin updatarea regulamentului.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Concursului conform Regulamentului Oficial sau continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Concursul cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora, nici de a modifica orarul de desfasurare ori Locatiile participante ca urmare a aparitiei unui eveniment de forta majora.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Concursului, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a competitiei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Competitiei.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: B.D.G. IMPORT S.R.L, Bucuresti, sector 2, strada Traian, nr 184-186, etaj 5, in atentia „Departamentului Marketing”, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii rezultatelor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideraţie nici o contestaţie.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Competitii.

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat accesul unei trupe in fazele superioare in mod ilegal, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 13. CLAUZE FINALE

 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Concurs.

Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu aceasta competitie, neimpuse de catre Organizator.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:

 1. a) erori in datele furnizate de catre participanti; acuratetea datelor de contact este raspunderea exclusiva a Participantilor. Ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea continuarii participarii, blocarea participarii sau alte situatii similare;

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.

Regulamentul Campaniei va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de internet a competitiei Deer Music, in orice alte medii considera Organizatorul necesar si la cerere oricarui solicitant pe toata perioada concursului.

Participantii la acest concurs inteleg ca informatiile furnizate de catre ei in cadrul concurusului sunt destinate Organizatorului. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Imputernicitilor, in conditiile prezentului Regulament. Concursul poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda, intrerupe si/sau prelungi desfasurarea competitiei, doar in caz de forta majora, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa aducerea la cunostinta publicului a modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

 

Act aditional la Regulament concurs Deer Music #2 – 06.07.2020

 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI se modifică și va avea următorul conținut:

 

Concursul isi propune descoperirea unor noi talente din peisajul muzical romanesc, care nu au inca un contract semnat pentru lansarea de material discografic, adresandu-se trupelor de muzica ce nu au contract de reprezentare.

Concursul se va desfasura in 3 etape si va fi promovat pe pagina de internet: jagermeister.ro/deermusic.

In perioada 8-14 iulie, pe landing page-ul concursului, organizatorul va anunta perioada de inscriere si va publica prezentul regulament. Doritorii vor sti astfel cand si in ce conditii se pot inscrie la concurs, precum si criteriile pe baza carora se va desfasura concursul.

 

Etapa I

In perioada 23 aprilie – 6 mai, se va desfasura prima etapa a concursului, in care cei doritori a participa vor completa pe jagermeister.ro/deermusic un formular de inscriere si vor uploada o poza cu trupa si un demo audio-video care sa reprezinte cat mai bine stilul trupei. In perioada 7 – 8 mai va avea loc selectia a maximum 35 trupe prin jurizarea de catre Organizator si de catre partenerul Radio Guerilla. Din partea Radio Guerrilla va juriza dl. Bogdan Serban, iar din partea Organizatorului dna. Ruxandra Daescu.

Ponderea voturilor in aceasta etapa va fi urmatoarea: 50% Organizatorul, 50% partenerul media Radio Guerilla. In urma acestei sesiuni de vot vor fi alese maximum 35 trupe ce vor promova in etapa urmatoare.

 

Etapa II

Etapa a doua a concursului va consta in prezenta trupelor alese in etapa precedenta in 35 de emisiuni Nesemnații la Radio Guerilla. Emisiunile Nesemnații se vor desfasura in perioada 11 mai – 28 iunie 2020. Fiecare trupa va participa la cate o emisiune in care vor interpreta piese din repertoriul propriu.

Votul publicului in aceasta etapa va avea loc pe site, intr-un interval de 24 de ore de la inceperea live-ului, pentru a oferi sanse egale fiecarei trupe la votul publicului. Astfel, din momentul in care incepe live-ul, in dreptul prezentarii trupei pe site care este prezenta in acel live, va fi activat butonul „voteaza”. Acest buton va fi activ timp de 24 de ore. La trecerea celor 24 de ore, butonul va fi inactivat. Voturile publicului in aceasta etapa vor fi luate in calcul la ponderarea voturilor totale din etapa III.

 

Etapa III

Etapa a treia a concursului va consta in votarea si desemnarea a 12 trupe finaliste. In perioada 29 iunie – 5 iulie 2020, va avea loc jurizarea de catre Organizator si de catre partenerul Radio Guerilla. Din partea Radio Guerrilla va juriza dl. Bogdan Serban, iar din partea Organizatorului dna. Ruxandra Daescu.

Ponderea voturilor in aceasta etapa va fi urmatoarea: 34% Organizatorul, 33% partenerul media Radio Guerilla, 33% votul publicului din etapa II. In urma acestei sesiuni de vot vor fi alese 12 trupe finaliste.

Din cele 12 trupe finaliste vor fi alese 3 trupe castigatoare. Modalitatea de alegere a trupelor castigatoare, asa cum este detaliat in sectiunea 6, va fi bazata pe aceeasi pondere de voturi: 34% Organizatorul, 33% partenerul media Radio Guerilla, 33% votul publicului din aceasta etapa. Votul publicului se va desfasura in perioada 7-10 iulie. Castigatorii vor fi anuntati atat pe website-ul concursului, cat si pe paginile Facebook și Instagram ale Organizatorului.

In functie de derularea evenimentelor publice, concertul poate fi organizat in anumite conditii diferite de cele normale sau poate fi modificat organizatoric pentru a respecta normele legale in vigoare la acea data, inclusiv stabilirea unei alte date de desfasurare.

 

 

Toate celelalte paragrafe raman nemodificate.

Centrul de preferințe pentru confidențialitate