„ Summer Well giveaway”

05 aug. „ Summer Well giveaway”

 1 

 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE „ Summer Well giveaway” 

Perioada campanie 04.08.2021– 08.08.2021 

Art. 1 Organizatorul 

(1) Organizatorul Campaniei „Summer Well giveaway”, denumita in cele ce urmeaza „Campania”, este S.C. “B.D.G. IMPORT” S.R.L , cu sediul in Bucuresti, Str.Turda nr. 125, bl. 3. Sc 1, et.8, ap. 32, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub J40/6087/2003, cod fiscal RO15413099, reprezentata prin mandatar Paul Rossy, denumita in continuare „Organizator”. 

(2) Participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”). Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionale. 

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil al acestora. 

(4) Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale vor fi disponibile conform legislatiei aplicabile din Romania prin intermediul paginiilor oficiale de Instagram Jägermeister, accesibila la adresa https://www.instagram.com/jagermeister_ro/ fiind disponibil in mod public si gratuit oricarei persoane interesate, in perioada 04.08.2021-08.08.2021 (inclusiv). Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta. 

(5) Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta. 

Art. 2 Durata campaniei si aria de desfasurare 

(1) Campania, este organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe intreg teritoriul Romaniei, va incepe la data de 04.08.2021 (ora 14:00:00) si se va incheia la data de 08.08.2021 (ora 23:59:59), inclusiv sau la momentul epuizarii stocului de premii, in functie de care moment se va produce mai curand. 

(2) Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in spatiul virtual corespunzator pagini web https://www.instagram.com/jagermeister_ro/ in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

(3) Premiile acestei Campanii trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acel premiu nerevendicat ori necastigat din cadrul Campaniei nu mai este datorat de catre Organizator. 

(4) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 1. 

Art. 3 Dreptul de participare la campanie 

(1) Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, consumatoare de produse din tutun sau nicotina, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 03.08.2021 (inclusiv), cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta conditiile de participare la Campanie (denumite in continuare „Participanti”). 

(2) Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, ai B.D.G. IMPORT., precum si ai altor companii implicate in desfasurarea acestei Campanii si nici membrii familiilor tuturor acestora (sot/sotie, copii, parinti, frati/surori). 

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze, in orice fel, Campania sau rezultatele acesteia. 

(4) Participarea la aceasta Campanie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial. 

(5) Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior doar in baza unei cereri depuse la adresa Organizatorului fara alte formalitati sau plati, persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza pot fi folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia „jagermeister” insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori. 2 

Art. 4 Mecanica promotionala 

(1) In data de 04.08.2021, organizatorul va posta pe contul de Instagram https://www.instagram.com/jagermeister_ro/ o poza cu titlul „jagermeister Summer Well giveaway”. Concursul presupune ca persoana care doreste sa participe trebuie raspunda in feed de Instagram si sa dea tag la minim 1 prieten. 

 1. (2) Pentu a intra in tragerea la sorti, participantii trebuie: a. Sa eticheteze cel putin un prieten carui i-ar placea sa participe la concurs in sectiunea de comentarii a postarii de concurs. Persoanele etichetate trebuie sa aiba varsta de minim 18 ani la data desfasurarii concursului 
 2. b. Sa dea follow paginii de instagram jagermeister_ro; 
 3. (3) Peroanele care doresc sa participe la campanie, trebuie de asemenea: 
 4. a. Sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei; 
 5. b. Sa detina cont public pe www.instagram.com sau sa seteze contul ca fiind public pe perioada desfasurarii concursului; 

La finalul campaniei, raspunsurile care au respectat criteriile de inscriere de la articolul 4 din prezentul Regulament, vor intra automat in tragerea la sorti pentru o invitatie dubla la Summer Well 

(4) Un participant poate participa de pe un singur cont si poate castiga un singur premiu indiferent la cate postari se inscrie. 

(5) Imaginile si mesajele inscrise vor fi moderate in maxim 72 de ore de la inscrierea lor in campanie. Acestea vor fi descalificate din concurs fara un anunt prealabil, daca: 

• contin imagini sau mesaje vulgare, defaimatoare sau violente 

• contin imaginea altor branduri 

• nuditate 

• contin imagini cu sau care fac referire la copii, sanatate, femei insarcinate, persoane cu handicap, politica sau religie; 

• descrierea imaginilor ce contin cuvinte jignitoare, vulgare, defaimatoare, rasiste sau care ameninta in orice fel demnitatea sau integritatea morala 

• daca au fost transmise in alt mod in afara de comentariu la postarea de concurs de pe pagina de Instagram jagermeister_ro 

(6) Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea unui comentariu pe motiv de neconcordanta cu tema concursului sau incercarea de fraudare a concursului. 

(7) Utilizarea mai multor conturi de Instagram nu este permisa si nici inscrierea in concurs cu pagini: 

– administrate de mai multe persoane (pagini comune); 

– pagini ale unor produse, branduri sau pagini de companii; 

– pagini de Instagram personale, dar fara continut sau pagini create special pentru concurs. 

(8) Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in campanie. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in acesta campanie. 

Art. 5 Mecanismul concursului 

(1) Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 

a) Participantul trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 2 si 4; 

b) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului, asa cum prevede art. 3. 

(2) Organizatorul nu este raspunzator pentru orice alta situatia a carei rezolvare excede controlului acestora. 

Art. 6 Premiile 

(1) Premiile oferite pentru aceasta campanie sunt: 

Tip premiu  Nr Premii  Valoare premiu cu TVA  Impozit premiu  Valoare totala premii 
Invitatie dubla la Summer Well  15  582 RON  – RON  8.730 RON 

(2) Castigatorul premiului oferit in cadrul acestei campanii promotionale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiului. 

(3) Pentru a intra in posesia premiului, castigatorulnu va efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare. 

(4) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in Art. 5, premiul nu va fi predat. Organizatorul nu vor acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu si nu indeplinesc conditiile de validare stipulate la Art. 5. 

(5) In momentul primirii premiului, castigatorul trebuie sa semneze un exemplar al Conventiei Civile incheiate intre ei si organizator si sa furnizeze Agentiei o copie a cartii de identitate care se va utiliza pe o perioada limitata, exclusiv in scopul verificarii datelor furnizate de castigatorului si cele din actul de identitate pentru depunerea declaratiei fiscale in vederea platii impozitului pe veniturile din premii. 

(6) Premiul nu este transmisibil, acesta fiind atribuit exclusiv castigatorului. 

(7) Premiul va fi expediat prin intermediul unei companii preselectate de organizator in termen maxim de 30 zile lucratoare de la data validarii , iar predarea se va face doar in baza cartii de identitate a titularului si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. 

(8) Orice servicii suplimentare care nu au fost incluse in premiu stabilit conform conditiilor finale stipulate vor fi suportate direct de catre castigator, reprezentand cheltuielile acestuia. In cazul in care beneficiarul nu doreste sa beneficieze de anumite servicii incluse in pachet, acesta nu va primi contravaloarea in lei pentru serviciile respective. 

(9) Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli referitoare la reclamatii din partea castigatorului dupa punerea acestora in posesia premiului. 

(10) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acele premii nerevendicate, ori necastigate, ori invalidate, ori care nu s-au putut preda in termen de 30 de zile de la validarea acestora din cauza imposibilitatii de a contacta destinatarul pentru predarea premiului sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator. 

Art. 7 Desemnarea castigatorului 

(1) Modalitatea de stabilire a Participantului castigator: in data de 09.08.2021, vor fi desemnati prin tragere la sorti 15 castigatori si 45 rezerve ( cate 3 rezerve pentru fiecare castigator). 

(2) Tragerea la sorti publicitara in aceasta Campanie se va realiza in prezenta unui notar public, prin utilizarea unui program (soft) cu distributie aleatorie care va selecta castigatorul dintr-o baza de date constituite in baza participarii la Campanie ce contine id-ul de Instagram. 

(3) Castigatorul ce urmeaza a fi validat va fi anuntat public pe data de 09 august 2021, printr-un comentariu la postarea originala de Concurs, solicitandui -se sa trimita un mesaj privat catre jagermeister_ro pentru stabilirea detaliilor de validare. Ulterior, dupa initierea conversatiei, castigatorului i se va solicita sa trimita in 24 de ore datele lor de contact complete si corecte: adresa de e-mail, numarul de telefon, data nasterii pentru dovada ca au implinit 18 ani pana la data inceperii Concursului. Dupa verificarea datelor comunicare, Organizatorul va continua procesul de validare, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor de participare la Concurs. 

(4) Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept Castigator al Concursului este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 

a) Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor art. 2; 

si 

b) Inscrierea in Concurs se realizeaza cu respectarea Art. 3 si 4. 

(5) In cazul in care vor exista nu se indeplinesc conditiile prevazute de art. 7.4 – nu vor trimite datele de contact, in conditiile si in termenul prevazute de punctul 7.3 sau au trimis date de contact incorecte sau incomplete, care nu permit identificarea, validarea sau contactarea Castigatorului, sau care nu raspund la mesajele Organizatorului, acestia vor fi descalificati, iar inscrierea lor in Concurs va fi invalidata. In aceasta situatie se va apela la rezerve. 

(6) Validarea, respectiv invalidarea rezervelor se va face dupa criteriile mentionate mai sus cu privire la validarea ori invalidarea Castigatorului. In cazul in care nici rezerva nominalizata pentru premiu nu poate fi validata, se va apela la urmatoarea rezerva, iar procesul se va repeta pana cand se va desemna un Castigator, ori vor fi epuizate toate rezervele. 

(7) Premiul va fi transmis castigatorului in termen de cel mult 30 zile de la validare, daca nu au fost inregistrate contestatii, respectiv de la data solutionarii contestatiilor finalizate cu validarea castigatorului. 

(8) Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca, atat castigatorul de drept, cat si rezervele, dupa caz, nu vor indeplini conditiile de validare sau daca acestia nu isi vor revendica premiul. 

(9) Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de catre Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei de e-mail sau a numarului de telefon incorecte/incomplete sau a setarilor de securitate si confidentialitate ale contului sau de Instagram. 

Art. 8 Incetarea inainte de termen a Campaniei 

(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului. In cazul in care premiile se vor epuiza inainte de data de final a campaniei, nu se vor mai acorda alte premii, iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului in magazinele participante inainte de achizitionarea produselor. 

(2) Situatiilor avute in vedere la art. 8, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente. 

(3) In situatiile avute in vedere la art. 8, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3). 

Art. 9 Litigiile si legea aplicabila 

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizato, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. 

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

Art. 10 Taxe si impozite 

(1) Premiile cu valoare de peste 600 lei fac obiectul impozitului pe venituri din premii, iar Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile din premii obtinute de catre Castigator, in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu aceste premii sunt in sarcina Castigatorului. Prin simpla participare la Concurs, Castigatorul declara ca este de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiului obtinut din prezentul Concurs. 

(2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita orice documente cerute de autoritatile fiscale, exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor de plata aferente impozitului pe premii (daca este cazul), iar Castigatorul se obliga sa le furnizeze. 

(3) De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului-verbal/conventiei de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului. 

(4) Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (cheltuielile legate de obtinerea accesului la internet in vederea inscrierii sau a vizualizarii Regulamentului oficial de desfasurare a Concursului etc). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare. 

Art. 11 Responsabilitate 

(1) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate. 5 

(2) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware). 

(3) Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei. 

Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni; 

(4) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru ferori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tableta/telefon de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului). 

(5) Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul document sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa aplicatiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil). 

(6) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a campaniei. 

(7) Eventualele contestatii privind desfasurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului pana la data de 09.08.2021. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. 

Art. 12 Forta majora 

(1) Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. 

(2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care indeplinirea lor va fi impiedicata sau intarziata. Daca Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Concurs pe pagina Instagram jagermeister_ro, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 

Art. 13 Prelucrarea datelor personale 

(1) Participarea la concursul mentionat de prezentul Regulament presupune colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal ale participantilor. Colectarea si prelucrarea se va realiza conform Notei de informare privind prelucrarea datelor cu character personal atasata la prezentul regulament – Anexa nr. 1. 

6 

ANEXA 1 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Concursuri organizate pe Instagram 

Prezenta Informare Privind Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal stabileste modul cum B.D.G. IMPORT., cu sediul in Bucuresti, Str.Turda nr. 125, bl. 3. Sc 1, et.8, ap. 32, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub J40/6087/2003, cod fiscal RO15413099, colecteaza si foloseste datele dvs. cu caracter personal in concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”). 

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile de mai jos pentru a intelege cum sunt stocate si folosite datele cu caracter personal pe care ni le furnizati. 

I De ce colectam datele dvs.? 

Daca sunteti o persoana cu varsta de minim 18 ani si ne-ati furnizat datele dvs. cu caracter personal cu ocazia participarii dumneavoastra la un concurs organizat de B.D.G. IMPORT pe platforma de social media – Instagram pe pagina detinuta de B.D.G. IMPORT „jagermeister_ro”, colectam si folosim datele dvs. personale pentru scopurile descrise mai jos: 

1. Campanii promotionale si/sau concursuri 

Vom prelucra datele cu caracter personal primite de la dvs.: 

 1. i) in scopul participarii la campaniile promotionale si concursuri organizate pe Instagram. 

Vom folosi numele contului de utilizator pe platforma de Instagram pentru a va putea identifica ca participant, precum si conversatiile, comentariile sau interactiunile (inclusiv inregistrari foto/video) realizate direct pe pagina care promoveaza campania promotionala sau concursul, atunci cand astfel de conversatii, comentarii sau interactiuni sunt necesare pentru selectia castigatorului campaniei/concursului. 

 1. ii) in scopul acordarii premiilor, atunci cand ati castigat un premiu in cadrul campaniilor sau concursurilor. Pentru validarea ca si castigator si inmanarea premiului, va vom solicita: i. data nasterii dumneavoastra pentru a ne asigura ca sunt indeplinite conditiile de participare; 
 2. ii. numele, prenumele, numarul de telefon si adresa de livrare pentru a va putea contacta si trimite premiile castigate; 
 3. iii. adresa de e-mail in cazul in care premiul se poate transmite doar in format electronic; 

De asemenea, prelucram imaginile si inregistrarile audio si video care ii surprind pe prietenii dvs. sau alte persoane si pe care le distribuiti sau incarcati pentru a participa la campaniile sau concursurile noastre. Ne bazam pe faptul ca ati obtinut acordul acestora pentru publicarea respectivelor materiale. Ei vor beneficia de dreptul de a se opune la prelucrarea datelor lor in acest scop. 

2. Plata impozitelor 

Prelucram codul numeric personal in scopul completarii conform legii a declaratiei de venit si platii impozitului aferent, in cazul in care suntem obligati conform Codului Fiscal sa platim in numele dvs. impozit pe venitul din premii. 

3. Raspunsul la intrebarile sau solicitarile dvs. 

In cazul in care utilizati formularul de contact disponibil pe site-ul nostru pentru adresarea unor intrebari sau solicitari, sau ne contactati prin orice alt canal de comunicare, vom utiliza datele cu caracter personal furnizate de dvs. in respectivul formular sau in cadrul corespondentei, pentru procesarea solicitarii dvs. si pentru a raspunde intrebarilor sau solicitarilor adresate. Daca ne contactati telefonic, vom putea inregistra convorbirea pentru a va putea furniza un raspuns cat mai oportun. 

 1. II. In baza carui temei colectam datele dvs.? 1. Executare si incheiere contract 

Atunci cand va inscrieti in campania promotionala sau in concurs, prelucram datele dvs. cu caracter personal in baza unui temei contractual, reprezentat de regulamentul campaniei/concursului pe care il acceptati cand inititati 7 

participarea. Desi nu este obligatoriu sa ne furnizati datele, fara acestea nu veti putea participa la campanie/concurs sau nu veti putea intra in posesia premiului. 

2. Obligatie legala 

Prelucram datele dvs. atunci cand B.D.G. IMPORT trebuie sa indeplineasca o obligatie legala din Codul Fiscal sau alte prevederi legale aplicabile (cum ar fi cazul in care castigati un premiu in urma participarii la unul dintre concursurile/campaniile promotionale organizate de noi). 

3. Interes legitim 

B.D.G. IMPORT poate prelucra datele dvs. in baza interesului legitim de imbunatatire a calitatii serviciilor. Pastram inregistrarile apelurilor pentru gestionarea eficienta a procesului de predare al premiilor si pentru cazurile in care apar intrebari legate de campania promotionala si/sau concurs sau aveti solicitari in legatura cu campania promotionala si/sau concurs. 

 1. III. Cat timp stocam datele dvs.? 

Stocam datele dvs. pe perioada desfasurarii campaniei si atata timp cat informatia referitoare la campanie si interactiunile consumatorilor din campanie sunt pastrate pe platformele pe care se desfasoara (Instagram). 

IV. Cine are acces la datele dvs.? 

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, B.D.G. IMPORT utilizeaza serviciile mai multor parteneri contractuali ce au calitatea de destinatari ai datelor dvs. Acestia pot avea calitatea de imputerniciti, iar acestora le pot fi furnizate unele dintre date dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate in limitele obligatiilor pe care si le-au asumat fata de B.D.G. IMPORT si cu respectarea stricta a instructiunilor B.D.G. IMPORT cu privire la prelucrarea acestor date. Datele cu caracter personal pe care le transmitem catre imputerniciti sunt limitate la informatiile minim necesare pentru prestarea respectivelor servicii. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate. 

Vom da acces la datele dvs. cu caracter personal: 

➢ furnizorilor nostri de servicii de marketing digital cu privire la verificarea indeplinirii conditiilor de participare la promotie/concurs si selectie a castigatorilor; 

➢ furnizorilor nostri de servicii legate de gestionarea relatiei cu dvs. cu privire la predarea premiilor si a formalitatilor legale; 

La cerere, va putem oferi informatii detaliate despre furnizorii mentionati mai sus si serviciile pe care le presteaza in gestionarea relatiei noastre cu dvs. B.D.G. IMPORT se va asigura ca ia toate masurile interne si referitoare la furnizorii sai pentru asigurarea confidentialitatii datelor dvs. cu caracter personal. B.D.G. IMPORT nu va vinde niciodata datele dvs. cu caracter personal si nu achizitioneaza date cu caracter personal. 

Datele cu caracter personal pot fi dezvaluite si catre autoritati publice, atunci cand exista o obligatie legala sau contractuala in acest sens, la solicitarea expresa si in scris a acestora sau in cazul in care exista suspiciuni privind savarsirea unei infractiuni. 

Care sunt drepturile dvs.? 

Dorim sa ne asiguram ca drepturile dvs. legate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt respectate in totalitate. Va prezentam mai jos care sunt aceste drepturi si cum le puteti exercita. 

1. Dreptul de acces la datele dvs. 

Ne puteti contacta in orice moment pentru informatii despre datele dvs. cu caracter personal pe care le stocam si prelucram. In acest caz, va vom confirma daca prelucram sau nu aceste date si va putem da acces la datele dvs. (inclusiv o copie a acestora). Ne puteti contacta in orice moment pe adresa de email privacy.gdpr@bdg.ro 

2. Dreptul la rectificarea si actualizarea datelor dvs. 

Daca constatati ca datele pe care le detinem despre dvs. sunt inexacte sau incomplete ori nu mai sunt de actualitate. Ne puteti contacta in orice moment pe adresa de email privacy.gdpr@bdg.ro. cu o solicitare de rectificare sau de actualizare a datelor. In acest caz, in functie de solicitarea dvs. putem reveni cu o cerere de informatii suplimentare pentru a valida ca solicitantul este chiar detinatorul datelor pe care le stocam. Ne puteti contacta in orice moment pe adresa de email privacy.gdpr@bdg.ro 

3. Dreptul la stergerea datelor dvs. 

Aveti dreptul sa vi se stearga datele cu caracter personal in urmatoarele situatii: 

➢ La initiativa B.D.G. IMPORT, in una din urmatoarele situatii: 

o daca scopul pentru care v-ati dat acordul nu mai este de actualitate; 

8 

 1. o daca se constata ca datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal; o daca B.D.G. IMPORT este supusa unei obligatii legale de stergere in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului roman. 

➢ La cererea dvs.daca ati anuntat B.D.G. IMPORT ca va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal si nu exista motive legitime care sa aiba prioritate pentru a continua prelucrarea. Ne puteti contacta in orice moment pe adresa de email privacy.gdpr@bdg.ro 

4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor dvs. 

Puteti sa ne adresati o cerere de a restrictiona prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, atunci cand: 

 1. (a) considerati ca datele pe care le detinem despre dvs. nu sunt exacte; in acest caz, vom bloca prelucrarea datelor dvs. pana cand ne vom lamuri, impreuna cu dvs., cu privire la exactitatea acestora; 
 2. (b) prelucrarea este ilegala si nu doriti sa va stergem datele, in schimb doriti sa restrictionam utilizarea lor; 
 3. (c) aveti nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta si ni le solicitati; sau 
 4. (d) v-ati opus prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, pentru perioada in care vom face verificari daca prelucrarea este sau nu legitima (respectiv daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor dvs.). 

Va informam ca restrictionarea prelucrarii datelor dvs. nu conduce la stergerea acestora, ci doar la blocarea folosirii lor. In acest caz, in functie de solicitarea dvs. putem reveni cu o cerere de informatii suplimentare pentru a valida ca solicitantul este chiar detinatorul datelor pe care le stocam. 

Ne puteti contacta in orice moment pe adresa de email privacy.gdpr@bdg.ro 

5. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. 

In orice moment, puteti sa va opuneti fata de prelucrarea datelor dvs. in considerarea situatiei particulare in care va aflati, atunci cand prelucrarea se bazeaza pe interesul nostru legitim. B.D.G. IMPORT va respecta acest drept si va inceta prelucrarea conform optiunii dvs. Ne puteti contacta in orice moment pe adresa de email privacy.gdpr@bdg.ro 

6. Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 

Daca sunteti nemultumit de solutionarea oricareia dintre cererile dvs. de catre B.D.G. IMPORT sau daca doriti sa va adresati autoritatii publice competente in rezolvarea oricarei plangeri referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre B.D.G. IMPORT, o puteti face la: 

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Sediu: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania anspdcp@dataprotection.ro 

Telefon: +40.318.059.211 /+40.318.059.212 

Fax: +40.318.059.602 

http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

Procedura de solutionarea a plangerilor cetatenilor si modelele de plangeri gasiti pe website-ul Autoritatii la adresa: 

http://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro 

VI. Modificari la aceasta Politica 

Prezenta Politica de Confidentialitate poate suferi modificari si poate fi actualizata de catre B.D.G. IMPORT, dupa cum va fi necesar. B.D.G. IMPORT va va notifica cu privire la orice modificari materiale sau substantiale ale acestei Politici si se va asigura ca respectiva notificare este efectuata intr-o maniera care asigura luarea acestora la cunostinta. 

 

Centrul de preferințe pentru confidențialitate